Publikacje

Proponowany zakres tematyczny dotyczy, między innymi, następujących zagadnień:

  • Rachunkowość – między zarządzaniem a finansami
  • Sprawozdawczość  i rewizja finansowa
  • Controlling / rachunkowość zarządcza
  • Behawioralne aspekty rachunkowości
  • Wyzwania rachunkowości sektora finansów publicznych
  • Cyfrowa rewolucja  rachunkowości
  • Pomiar i raportowanie dokonań
  • Opodatkowanie przedsiębiorstw
  • Audyt wewnętrzny

Miejsce publikacji

1. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości
15 pkt wg listy z 2017 r.
język publikacji: polski lub angielski
objętość: od 20 tys. do 30 tys. znaków
wymogi edytorskie: https://ztr.skwp.pl/resources/html/cms/FORAUTHORS 

2. Finanse, Rynki Finansowe Ubezpieczenia
9 pkt wg listy z 2017 r.
język publikacji: polski
objętość artykułu: od 20 tys. do 25 tys. znaków ze spacjami
wymogi edytorskie: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/page/dla-autora 

3. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
9 pkt wg listy z 2017 r.
język publikacji: polski lub angielski
objętość artykułu: od 20 tys. do 25 tys. znaków ze spacjami
wymogi edytorskie: https://wnus.edu.pl/sip/pl/page/maszynopis 

4. Folia Oeconomica Stetinensia
11 pkt wg listy z 2017 r.
język publikacji: angielski
objętość artykułu: od 20 tys. do 25 tys. znaków ze spacjami
wymogi edytorskie: https://content.sciendo.com/view/journals/foli/foli-overview.xml

5. seria monografii wieloautorskich wydanych przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego*
język publikacji: polski
objętość artykułu: pow. 30 tys. znaków ze spacjami
wymogi edytorskie: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/page/dla-autora

6. monografia w serii Springer Proceedings in Business and Economics (w trakcie organizacji)*
język publikacji: angielski
objętość artykułu: od 20 tys. do 30 tys. znaków ze spacjami

* Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Springer znajdują się na poziomie I na liście wydawnictw MNiSW

 

Wszystkie artykuły należy zgłaszać przez stronę internetową konferencji (link), sformatowane zgodnie z wymogami edytorskimi preferowanego miejsca publikacji, które należy wskazać w formularzu zgłoszenia artykułu.

Decyzję o ostatecznym zakwalifikowaniu artykułów do publikacji oraz miejscu publikacji podejmie Rada Programowa, biorąc pod uwagę recenzje wydawnicze otrzymane przez autorów.

Rada Programowa

prof. dr hab. Wanda Skoczylas – przewodnicząca
prof. dr hab. Halina Buk
prof. dr hab. Jerzy Gierusz
prof. dr hab. Jolanta Iwin-Garzyńska
prof. dr hab. Teresa Kiziukiewicz
prof. dr hab. Zbigniew Luty
prof. dr hab. Sławomir Sojak
prof. dr hab. Ewa Walińska
prof. dr hab. Kazimiera Winiarska
dr hab. Adam Adamczyk, prof. US
dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK
dr hab. Stanisław Hońko, prof. US
dr hab. Marcin Kaczmarek